Wij zijn Probus Kerkrade

Probus Kerkrade is opgericht op 11 oktober 1990. Inmiddels bestaat de club uit 21 leden. De eerste bijeenkomst vond plaats op 29 november 1990.

De bijeenkomsten van Probus afdeling Kerkrade vinden om de 14 dagen plaats in Auberge de Rousch in Heerlen op donderdagmiddag.

Zoals alle probusclubs stelt de vereniging zich ten doel: het bevorderen van de saamhorigheid en vriendschap van geheel of nagenoeg geheel postactieven die beroepshalve een maatschappelijk verantwoordelijke functie hebben vervuld en die ieder vanuit een persoonlijke, intellectuele en maatschappelijke achtergrond waarde hechten aan het regelmatig ontmoeten van elkaar, waarbij onderlinge hulpvaardigheid, verbreding van kennis en interesse, verruiming van inzicht alsmede ontspanning, bindende elementen vormen.